nghiện

“Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc”

“Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc”

(1210 chữ, 5 phút đọc) Rượu đựng trong bầu, uống cho tới khi cái trống Không tràn đầy, gọi là uống rượu. Vậy là uống vì cái Không được tràn đầy hay là uống rượu đây?

Fear and Loathing in Las Vegas – Chống chỉ định cho những ai chưa từng sử dụng chất kích thích

Fear and Loathing in Las Vegas – Chống chỉ định cho những ai chưa từng sử dụng chất kích thích

(1845 chữ, 7 phút đọc) Nếu phim Forrest Gump diễn đạt mặt tối của nước Mỹ khi giới trẻ sa đà nghiện ngập trong hình tượng Jenny đau khổ, lạc lối thì Fear and Loathing in Las Vegas thể hiện điều đó thông qua sự mất kiểm soát, vụn vỡ, trống rỗng và bất cần…

Bạn hạnh phúc vì bạn tự chủ

Bạn hạnh phúc vì bạn tự chủ

(1137 chữ, 4.5 phút đọc) “Kẻ biết người là người khôn, kẻ tự biết mình là người sáng suốt. Thắng được người là có sức mạnh, thắng được mình là kiên cường.” — Lão Tử

Nếu bạn không thể tự high thì cần sa chỉ là đồ của nợ

Nếu bạn không thể tự high thì cần sa chỉ là đồ của nợ

(1046 chữ, 4 phút đọc) Nó sẽ khiến bạn quên mất tiềm năng an bình của chính mình, làm bạn dần tin rằng những ngọt lành dịu êm đến từ bàn tay thánh thần của những làn khói trắng.

Back to site top