new age

Sự khác biệt giữa 2 kiểu tri thức tâm linh: Hằng Pháp và “New-Age”

Sự khác biệt giữa 2 kiểu tri thức tâm linh: Hằng Pháp và “New-Age”

(1290 chữ, 5 phút đọc) Có 2 kiểu tri thức tâm linh: “New-Age”, và Hằng Pháp. Người có trí tuệ là người biết phân biệt được 2 loại này. Những người mới chập chững bước chân vào thế giới “tâm linh” sẽ dễ bị thu hút bởi kiểu “new-age” hơn.

Back to site top