nạn nhân

Không ai chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn

Không ai chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn

(1419 chữ, 5.5 phút đọc) Người ta cư xử thế nào cũng chẳng can hệ gì đến bạn. Vui vẻ là do bạn tự có sẵn bên trong mình.

Back to site top