nam nữ

Hồng Lâu Mộng (Tào Tuyết Cần) – Bộ tiểu thuyết hay nhất tôi đọc trong năm 2020

Hồng Lâu Mộng (Tào Tuyết Cần) – Bộ tiểu thuyết hay nhất tôi đọc trong năm 2020

(5568 chữ, 22.5 phút đọc) Cái hay Hồng lâu mộng nằm ở những chương đầu, mỗi chương đều thấm nhuần tư tưởng Đạo gia, Phật giáo, Trang Tử và thần thoại.

Bài học của mối quan hệ Twinflame (Linh hồn song sinh)

Bài học của mối quan hệ Twinflame (Linh hồn song sinh)

(2639 chữ, 10.5 phút đọc) Linh hồn song sinh đã “biết” nhau từ rất lâu, thậm chí đã có cam kết trải nghiệm nhiều kiếp sống cùng nhau. Giống như linh hồn thể hiện sự vĩ đại của mình bằng cách chơi trò trốn tìm trong luân hồi.

“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” – Ai còn biết nghe theo đạo lý này?

“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” – Ai còn biết nghe theo đạo lý này?

(2073 chữ, 8 phút đọc) Sai lầm của thời đại ngày nay là con người không còn phân chia rõ ràng các chức năng, không hiểu được tính âm dương nên gặp sự hỗn loạn bên trong chính mình.

Back to site top