Mỹ thuật

Trường phái nghệ thuật Rococo, sự kết hợp giữa vẻ đẹp thanh tao và lộng lẫy

Trường phái nghệ thuật Rococo, sự kết hợp giữa vẻ đẹp thanh tao và lộng lẫy

Phong cách Rococo là tinh hoa được đúc kết từ giai đoạn nghệ thuật Ba-rốc, nó kế thừa vẻ đẹp xa hoa, lộng lẫy của thời kỳ trước, đồng thời, truyền tải luồng một cảm xúc tươi vui đặc trưng.

Back to site top