muôn kiếp nhân sinh

Nhân quả đừng đợi thấy mới tin. Nhân quả là bảng chỉ đường, hướng con người tìm về con đường thiện lương.

- Muôn Kiếp Nhân Sinh – Nguyên Phong -
Back to site top