mơ ước

The Motorcycle Diaries – Hành trình tìm kiếm tuổi trẻ của chàng trai Che Guevara

The Motorcycle Diaries – Hành trình tìm kiếm tuổi trẻ của chàng trai Che Guevara

Đối với tôi, Che Guevara mãi là biểu tượng của hy vọng và niềm tin tuyệt đối, một tấm gương sáng ngời tinh thần quốc tế vô sản, một con người cương trực, thông minh không bao giờ chịu khuất phục.

Bí kíp học tập hiệu quả vận dụng Tứ Đại và Luật Hấp Dẫn

Bí kíp học tập hiệu quả vận dụng Tứ Đại và Luật Hấp Dẫn

(1914 chữ, 8 phút đọc) Càng có nhiều “diện tích tiếp xúc”, hay “độ phơi nhiễm”, bạn càng có nhiều khả năng phản ứng hay “lây nhiễm” tri thức đó.

Áp dụng Luật Hấp Dẫn – Thay đổi tần số và niềm tin để tạo ra thực tại mới

Áp dụng Luật Hấp Dẫn – Thay đổi tần số và niềm tin để tạo ra thực tại mới

(1728 chữ, 7 phút đọc) Khi vũ trụ ứng nghiệm niềm tin và mong ước của bạn, sẽ có một hiện tượng đồng nhịp (synchronicity) – Synchronicity is the Universe’s way of saying yes – xảy ra như một lời đồng ý từ vũ trụ.

Back to site top