ma túy

Deep Web – Không phải một bộ phim dành cho những con cừu

Deep Web – Không phải một bộ phim dành cho những con cừu

Silk Road được mô tả là một web đen kinh doanh đủ mọi loại hàng cấm mà bạn có thể tưởng tượng được như cần sa, cocain, LSD, các thuốc giảm đau, chất kích thích, v.v… với nền tảng vật lý dựa trên sự kết hợp giữa phần mềm Tor và đồng tiền Bitcoin đã…

Chúng ta là những nhà vô địch!

Chúng ta là những nhà vô địch!

(2829 chữ, 11 phút đọc) Không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Không ai có thể và không ai sẽ làm thế. Chúng ta phải đi trên con đường của chính mình.

Back to site top