lừa dối

Chấp nhận sự thật về chính mình

Chấp nhận sự thật về chính mình

(1241 chữ, 4 phút đọc) Tuy vậy, bề ngoài bạn bóng lộn bao nhiêu thì bề trong bạn càng trống rỗng bấy nhiêu.

Back to site top