lời nói

Sợ hãi có thể biến thành yêu thương như thế nào?

Sợ hãi có thể biến thành yêu thương như thế nào?

(1236 chữ, 5 phút đọc) Thay vì chỉ phản ứng theo bản năng sợ hãi, chúng ta thử tập nhìn sâu vào lòng mình và hỏi rằng chúng ta thực sự yêu điều gì khi chúng ta đang sợ hãi sự từ chối của người khác?

Soi gương đi, mày chỉ là mày thôi!

Soi gương đi, mày chỉ là mày thôi!

(1447 chữ, 6.5 phút đọc) Hầu hết chúng ta đều đang giam giữ rất nhiều người trong tâm trí của mình, bằng trí tưởng tượng của mình.

Back to site top