lạc lối

Tại sao con người lạc lối?

Tại sao con người lạc lối?

(1627 chữ, 6.5 phút đọc) “Chúng ta đã lên được mặt trăng, vẽ được biểu đồ độ sâu của đại dương và hạt nhân của nguyên tử. Nhưng chúng ta vẫn còn sợ hãi nhìn vào nội tâm chính mình vì chúng ta cảm nhận được đó là nơi mọi mâu thuẫn tồn tại.” –…

Back to site top