Kurt Gödel

Làm thế nào để lựa chọn?

Làm thế nào để lựa chọn?

(1465 chữ, 6 phút đọc) “Không có mâu thuẫn giữa ý chí tự do và biết trước chính xác một người sẽ làm gì. Nếu một người hiểu được bản thân hoàn toàn thì hoàn cảnh nó là như vậy. Không ai cố ý làm ngược lại cái họ muốn.” – Kurt Godel

19 bài học quan trọng từ Kurt Godel (tác giả của Định lý Bất Toàn)

19 bài học quan trọng từ Kurt Godel (tác giả của Định lý Bất Toàn)

(1077 chữ, 4 phút đọc) “Hoặc là toán học quá vĩ đại cho tâm trí con người, hoặc tâm trí con người còn siêu việt hơn một cỗ máy.”

Back to site top