Kung Fu Panda 3

Kung Fu Panda 3 – Trái cần chín thêm chút nữa

Kung Fu Panda 3 – Trái cần chín thêm chút nữa

Một câu hỏi được đào bới nhiều nhất trong bộ phim đó là “Who am I?” Tất cả các nhân vật đều hành động để hướng về chìa khóa cho câu hỏi muôn thuở ấy. Khi khai thác chúng ở lớp bề mặt, khán giả sẽ tạm thời nhận ra được thông điệp là: “Hãy…

Back to site top