kiến thức

Tản mạn kỳ thi đại học

Tản mạn kỳ thi đại học

Nhìn thấy lớp trẻ bây giờ thiếu nhiều quá: Thiếu tư duy sáng tạo trong học tập; thiếu sự tìm tòi khám phá điều khó, điều mới; thiếu các kiến thức về lịch sử, xã hội; và nguy hiểm nhất là không có thói quen đọc sách.

Tự học – Phần 2: Học chủ động thay vì học thụ động

Tự học – Phần 2: Học chủ động thay vì học thụ động

(3003 chữ, 12 phút đọc) Chúng ta không bao giờ tự hỏi mình cần học những gì và nên học những gì. Ta chỉ cứ thế đến trường và để giáo viên nhồi vào đầu mình những thứ mà nền giáo dục đã quy định.

Bí kíp học tập hiệu quả vận dụng Tứ Đại và Luật Hấp Dẫn

Bí kíp học tập hiệu quả vận dụng Tứ Đại và Luật Hấp Dẫn

(1914 chữ, 8 phút đọc) Càng có nhiều “diện tích tiếp xúc”, hay “độ phơi nhiễm”, bạn càng có nhiều khả năng phản ứng hay “lây nhiễm” tri thức đó.

Lý thuyết có cần thiết, hay chỉ cần trải nghiệm?

Lý thuyết có cần thiết, hay chỉ cần trải nghiệm?

(913 chữ, 4 phút đọc) Khi muốn nghiên cứu về thiền, tôi có thể xin đại vào một cái thiền viện rồi người ta hướng dẫn. Nhưng tôi có thể đọc sách tìm hiểu sâu rằng thiền có nhiều loại, thiền sao cho phù hợp.

Back to site top