khổ hạnh

5 bài học tôi rút ra từ Chí Tôn Ca sau một năm thực hành tâm linh

5 bài học tôi rút ra từ Chí Tôn Ca sau một năm thực hành tâm linh

(2858 chữ, 11 phút đọc) Nếu bạn muốn mở cánh cửa để bước vào trong những tri thức huyền diệu của Chí Tôn Ca (hay bất kỳ cuốn sách Thánh nào khác), bạn phải có được chiếc chìa khóa là sự quy phục.

Back to site top