khiêm tốn

Thế giới này cần thêm điều gì?

Thế giới này cần thêm điều gì?

Thế giới này cần thêm nhiều người có hoài bão đủ lớn cho tất cả; người biết cách thắng không kiêu và thất bại nhưng vẫn giữ lòng tự trọng; người mà không tin rằng gian xảo và tàn nhẫn là điều cần để thành công.

Đừng hỏi rằng bạn đang muốn gì từ cuộc đời, hãy hỏi rằng cuộc đời đang muốn gì từ bạn

Đừng hỏi rằng bạn đang muốn gì từ cuộc đời, hãy hỏi rằng cuộc đời đang muốn gì từ bạn

(1471 chữ, 6 phút đọc) Cuộc đời không thể cho bạn điều gì nếu bạn từ chối mở lòng gắn kết với nó, từ chối tham gia vào kế hoạch vĩ đại của nó.

Người tính không bằng Trời tính

Người tính không bằng Trời tính

(1649 chữ, 6.5 phút đọc) Trong khi, bất kỳ điều gì trên đời này được viên mãn đều không phải chỉ do ý của riêng bạn, mà là nhờ sự sắp đặt và kiện toàn của vũ trụ. Bạn chỉ chiếm 1%, 99% còn lại là năng lực từ Tự Nhiên.

Back to site top