khả năng

Leonardo da Vinci (Walter Isaacson) – Con người hay Thần Thánh?

Leonardo da Vinci (Walter Isaacson) – Con người hay Thần Thánh?

(1896 chữ, 7 phút đọc) Sự mâu thuẫn luôn tồn tại là một ân huệ và lời nguyền với các tài năng. Leonardo Da Vinci là người đứng đầu trong các thiên tài về sự mâu thuẫn tồn tại trong mình.

Nếu bạn không thể tự high thì cần sa chỉ là đồ của nợ

Nếu bạn không thể tự high thì cần sa chỉ là đồ của nợ

(1046 chữ, 4 phút đọc) Nó sẽ khiến bạn quên mất tiềm năng an bình của chính mình, làm bạn dần tin rằng những ngọt lành dịu êm đến từ bàn tay thánh thần của những làn khói trắng.

Back to site top