Jesus Christ

3 giai đoạn quan trọng trong 30 năm đầu tiên của cuộc đời bạn

3 giai đoạn quan trọng trong 30 năm đầu tiên của cuộc đời bạn

(1896 chữ, 7.5 phút đọc) Cuối cùng bạn nhận ra một điều không thể thú vị hơn – thực tại lý tưởng có thể tồn tại thông qua chính bản thân bạn, những gì bạn làm và những gì bạn nhận biết được qua 30 năm đầu tiên.

Back to site top