James Clear

Nguyên lý vận hành của Luật Hấp Dẫn (P2)

Nguyên lý vận hành của Luật Hấp Dẫn (P2)

(1649 chữ, 7. phút đọc) Khi bạn muốn hấp dẫn điều gì đó, sai lầm ở chỗ bạn chỉ ham muốn nó, mà chưa trở thành mẫu người xứng đáng để có được nó.

Back to site top