internet

451 độ F (Ray Bradbury) – Cái anh cần là thứ đã từng nằm trong sách

451 độ F (Ray Bradbury) – Cái anh cần là thứ đã từng nằm trong sách

(1060 chữ, 4 phút đọc) “Sách chỉ là một dạng vật chứa nơi ta lưu nhiều thứ mà ta sợ mình có thể quên.”

Các Big Brother thời công nghệ cùng sự thật về đồ “Free” và Freedom trên Internet

Các Big Brother thời công nghệ cùng sự thật về đồ “Free” và Freedom trên Internet

(2284 chữ. 9 phút đọc) Sự tự do cuối cùng chỉ có thể đến khi bạn kiểm soát thời gian sử dụng các nền tảng của các Big Brother và cả internet.

Hãy dành thời gian chăm sóc cho tâm trí của bạn

Hãy dành thời gian chăm sóc cho tâm trí của bạn

(1648 chữ, 6.5 phút đọc) Tại sao chúng ta dù ý thức, dù được học và tiếp tục đọc sách, bỏ tiền và thời gian tham dự các khoá học về việc cải thiện năng suất làm việc nhưng vẫn không thể bỏ được hành vi né tránh mục đích và công việc chúng ta…

Chúng ta đang nuôi một con quái vật trong tâm trí thông qua Internet

Chúng ta đang nuôi một con quái vật trong tâm trí thông qua Internet

(762 chữ, 3 phút đọc) Cũng không phải ngẫu nhiên trong mấy năm nay các nền tảng mạng xã hội cũ như Facebook, Instagram, YouTube và bây giờ là Snapchat cùng TikTok lấy cốt lõi là video để thu hút người dùng.

Tảng băng nổi và tảng băng chìm

Tảng băng nổi và tảng băng chìm

(923 chữ, 4 phút đọc) Họ sống, suy nghĩ, quan tâm và tiêu hoá những chuỗi thông tin đại trà, theo trend và dễ nuốt.

Back to site top