giúp đỡ

Bất kỳ ai cũng có thể trao đi sự tử tế

Bất kỳ ai cũng có thể trao đi sự tử tế

(1124 chữ, 4.5 phút đọc) Chúng ta đâu cần là người lớn tuổi, người giàu có, người xinh đẹp, người có chức quyền, người có danh tiếng để có thể giúp đỡ người khác.

Back to site top