giới trẻ

Mối nguy hiểm tiềm ẩn của việc “chơi ke”, “hít ke” (Ketamine) trong giới trẻ

Mối nguy hiểm tiềm ẩn của việc “chơi ke”, “hít ke” (Ketamine) trong giới trẻ

(1871 chữ, 7 phút đọc) Xin chào tất cả mọi người, đầu tiên mình xin khẳng định với các Bạn một điều là mình đã bỏ ra vài trăm triệu và dùng chính bản thân của mình để dấn thân vào thế giới “Ăn Chơi” ở nhiều thành phố khác nhau để hiểu chính xác…

Back to site top