giàu nghèo

Vì sao người trẻ không nên mua nhà?

Vì sao người trẻ không nên mua nhà?

(3334 chữ, 14.5 phút đọc) Thay vì đặt mục tiêu có một căn nhà ổn định để rồi vất vả lo lắng vì nó, hãy đặt mục tiêu có một cuộc sống thoải mái vô lo về tiền bạc.

27 sự khác biệt trong nhận thức giữa người nghèo và người giàu

27 sự khác biệt trong nhận thức giữa người nghèo và người giàu

(693 chữ, 2.5 phút đọc) Người nghèo coi việc tích lũy cho riêng mình dẫn đến giàu có. Người giàu coi sự chia sẻ và sự ảnh hưởng tích cực của mình là giàu có.

Back to site top