giao tiếp

Tảng băng nổi và tảng băng chìm

Tảng băng nổi và tảng băng chìm

(923 chữ, 4 phút đọc) Họ sống, suy nghĩ, quan tâm và tiêu hoá những chuỗi thông tin đại trà, theo trend và dễ nuốt.

Học cách nói chuyện một mình thay vì chém gió với thế giới

Học cách nói chuyện một mình thay vì chém gió với thế giới

(852 chữ, 3.5 phút đọc) Ai cũng muốn nghe chỉ điều họ muốn nghe. Vậy thì tự nói cho mình nghe. Không cần phải rước thêm rắc rối vào những cuộc tranh luận.

Back to site top