ghi chép

Nếu không ghi chép thì bạn ghi nhớ được bao nhiêu kiến thức mới?

Nếu không ghi chép thì bạn ghi nhớ được bao nhiêu kiến thức mới?

(1670 chữ, 6.5 phút đọc) Có thể nói rằng, ghi chép là bản đồ trong việc tìm kiếm những giá trị của một cuốn sách và là cung trí nhớ không mất nhiều thời gian xây dựng.

Trải nghiệm đọc sách và viết 5 ghi chép mỗi ngày

Trải nghiệm đọc sách và viết 5 ghi chép mỗi ngày

(928 chữ, 4 phút đọc) Việc đọc và viết lại các ghi chép mỗi ngày không chỉ là thói quen, mà là một niềm vui, một sổ tiết kiệm chắt lọc lại những thông tin, kiến thức, các ý tưởng, mà bộ nhớ ngắn hạn trong não không thể ghi nhớ hay thấu hiểu ngay…

Back to site top