game

Cuộc đời sẽ dạy ta một bài học cho đến khi nào ta học được nó

Cuộc đời sẽ dạy ta một bài học cho đến khi nào ta học được nó

(570 chữ, 2 phút đọc) Cuối cùng cái “thất bại” đó cũng chỉ là một phép thử sai mà thôi. Một dấu hiệu là chúng ta cần học hỏi và cần thay đổi.

Game đã cho mình những gì?

Game đã cho mình những gì?

(1697 chữ, 6.5 phút đọc) Những ai sinh ra và lớn lên trong cuối thập kỷ 1990 đều chẳng lạ gì việc ai đó kè kè cuốn từ điển để có thể hiểu các nhân vật trong Final Fantasy, Resident, Evil đang nói gì và phải làm thế nào để chơi tiếp game.

Suy ngẫm về loài người qua trò chơi Minecraft

Suy ngẫm về loài người qua trò chơi Minecraft

(1558 chữ, 6 phút đọc) Steve có quyền than với người chơi rằng anh ta thật sự mệt mỏi, lẽ ra anh ta nên là một người hái lượm, chứ không phải tiếp tục nhọc công cày ruộng, nối dây điện và giết quái.

Back to site top