Francisco Goya

Tại sao bạn phải biết đến Black Painting, bộ tranh u ám nhất lịch sử hội họa của Francisco Goya

Tại sao bạn phải biết đến Black Painting, bộ tranh u ám nhất lịch sử hội họa của Francisco Goya

Francisco Goya, nghệ sĩ Tây Ban Nha quan trọng nhất khoảng cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, được nhiều người mệnh danh là một danh họa đại tài và cha đẻ của nghệ thuật hiện đại.

Back to site top