Epictetus

Chia sẻ về triết học Khắc kỷ của Epictetus – Một nô lệ, một triết gia và thầy của hoàng đế La Mã

Chia sẻ về triết học Khắc kỷ của Epictetus – Một nô lệ, một triết gia và thầy của hoàng đế La Mã

(2018 chữ, 8 phút đọc) Epictetus tin rằng công việc cơ bản của triết học là giúp những con người bình thường đối mặt một cách hữu hiệu với những thách thức của cuộc sống thường nhật, và xử lý những mất mát chủ yếu không thể tránh, những nỗi thất vọng và sầu muộn…

Điều duy nhất chúng ta cần làm là tập trung vào bản thân

Điều duy nhất chúng ta cần làm là tập trung vào bản thân

(1393 chữ, 5.5 phút đọc) Tôi nhận ra một điều quan trọng, có thể là quan trọng nhất, rằng chúng ta cần tập trung vào bản thân, để hạnh phúc, để bình an, để sống một cuộc đời tự chủ và có khả năng yêu người khác.

Back to site top