Elon Musk

Thời gian không chỉ là tiền bạc mà còn hơn thế nữa – Câu chuyện về Elon Musk và Quy tắc 5 phút (5-Minute Rule)

Thời gian không chỉ là tiền bạc mà còn hơn thế nữa – Câu chuyện về Elon Musk và Quy tắc 5 phút (5-Minute Rule)

(3635 chữ, 14.5 phút đọc) Khi bạn ý thức được sự quan trọng của mỗi giây phút trôi qua sẽ đem lại nhiều giá trị thế nào khi được tối ưu hoá thì việc thực hành nó mỗi ngày đem tới năng suất đột biến có thể làm bạn sửng sốt.

Tất cả những gì bạn cần là năng lượng

Tất cả những gì bạn cần là năng lượng

(1481 chữ, 5.5 phút đọc) Khi ngưỡng năng lượng của một người dâng cao, các thực tại tốt đẹp hơn sẽ tự động mở khóa.

Back to site top