Eckhart Tolle

Bạn đang hạnh phúc bao nhiêu từ 1 đến 10?

Bạn đang hạnh phúc bao nhiêu từ 1 đến 10?

(1470 chữ, 6 phút đọc) “Nếu ta không mời Thượng Đế làm Khách mùa hè của ta, Ngài sẽ không đến vào mùa đông trong đời ta.” – Lahiri Mahasaya

Những phương pháp thực tập tâm linh từ các nền văn hóa (Phần 2) – Truyền thống Phật giáo

Những phương pháp thực tập tâm linh từ các nền văn hóa (Phần 2) – Truyền thống Phật giáo

(1103 chữ, 4.5 phút đọc) “Nếu bạn có thể từ bỏ nhị nguyên, chỉ còn lại một mình Brahman, và bạn biết mình là Brahman đó, nhưng để khám phá được điều này cần phải thiền định liên tục. Đừng phân chia thời gian cho việc này. Đừng xem nó là một thứ bạn làm…

Dòng chảy cuộc đời

Dòng chảy cuộc đời

(1595 chữ, 6 phút đọc) Một người có đủ đầy mọi thứ danh vọng, quyền lực, địa vị, tiền bạc, tự hỏi cơ thể mình mỗi ngày một già đi và không tồn tại nữa. Những tài sản và thành tựu này đi về đâu? Con cháu mình, cũng không nằm ngoài qui luật này.…

Sức mạnh của hiện tại – The Power of Now (Eckhart Tolle) – Chìa khóa mở cánh cửa đến sự bình yên

Sức mạnh của hiện tại – The Power of Now (Eckhart Tolle) – Chìa khóa mở cánh cửa đến sự bình yên

(1204 chữ, 5 phút đọc) Cuốn sách như một người chỉ đường, giúp độc giả nhận ra sự thật bị che phủ sau tấm màn vô minh của tâm trí. Bằng sự thông suốt và giản dị trong cách diễn đạt, Eckhart Tolle cho ta thấy được cuộc sống chỉ diễn ra ngay bây giờ…

Back to site top