dụ ngôn

4 câu Kinh Thánh đã giúp mình trở nên bình an và hạnh phúc hơn

4 câu Kinh Thánh đã giúp mình trở nên bình an và hạnh phúc hơn

(1398 chữ, 5.5 phút đọc) Trong các mối quan hệ, ta càng muốn người khác chú ý thì họ càng lánh xa. Còn ta vui vẻ không đòi hỏi sự chú ý của họ thì họ lại tự nhiên tìm tới. Trong công việc, ta càng ít kỳ vọng thì càng dễ làm tốt mọi…

Back to site top