dối trá

Các Big Brother thời công nghệ cùng sự thật về đồ “Free” và Freedom trên Internet

Các Big Brother thời công nghệ cùng sự thật về đồ “Free” và Freedom trên Internet

(2284 chữ. 9 phút đọc) Sự tự do cuối cùng chỉ có thể đến khi bạn kiểm soát thời gian sử dụng các nền tảng của các Big Brother và cả internet.

Chấp nhận sự thật về chính mình

Chấp nhận sự thật về chính mình

(1241 chữ, 4 phút đọc) Tuy vậy, bề ngoài bạn bóng lộn bao nhiêu thì bề trong bạn càng trống rỗng bấy nhiêu.

Back to site top