định mệnh

Đồi gió hú (Emily Bronte) – Từ chối một giờ yêu, nhận lấy một đời đau

Đồi gió hú (Emily Bronte) – Từ chối một giờ yêu, nhận lấy một đời đau

(2217 chữ, 9 phút đọc) Hiếm có một cuốn sách nào mà các nhân vật nói trực diện vào cõi linh hồn mình, nơi nằm sâu hơn cả những ý tưởng hay những cảm xúc yêu ghét thông thường. Có một cái gì đó xuyên thấu vào tận tâm can, những lời thoại như được…

Sống khác biệt – Định mệnh hay Lựa chọn?

Sống khác biệt – Định mệnh hay Lựa chọn?

(663 chữ, 2.5 phút đọc) Không bao giờ là quá muộn đâu bạn. Bạn sẽ bắt đầu đơn giản nhất bằng việc xây dựng cho mình một nề nếp sinh hoạt có kỷ luật.

Back to site top