điên

Bay trên tổ chim cúc cu (Ken Kesey) – Ai mới là kẻ điên trong xã hội này?

Bay trên tổ chim cúc cu (Ken Kesey) – Ai mới là kẻ điên trong xã hội này?

(947 chữ, 4 phút đọc) Sau khi đọc hết cuốn sách, tôi đã đặt ra nhiều câu hỏi: “Vậy ai mới chính là kẻ điên trong cái nhà thương này?” “Trong khuôn khổ liệu có thể tự do?” Bởi vì tôi thấy rằng chẳng có một kẻ bệnh nhân nào điên loạn như tôi nghĩ.…

Back to site top