deep work

Deep Work – Cuốn sách mình đọc 5 lần trong năm 2019

Deep Work – Cuốn sách mình đọc 5 lần trong năm 2019

(1442 chữ, 10 phút đọc) Vì thế bạn phải trả lời một câu hỏi là bạn có muốn tiến lên trong một tương lai cực kì cạnh tranh, không chỉ với người mà cả máy móc? Tốc độ đào thải rất nhanh đối với những ai không thể tập trung và làm việc sâu được.

Back to site top