Đạo Phật

Siddhartha (Hermann Hesse) – Một tiếng “Om” toàn thiện

Siddhartha (Hermann Hesse) – Một tiếng “Om” toàn thiện

(2545 chữ, 10 phút đọc) Vậy đấy, bậc giác ngộ chẳng cần phải hoa mỹ, toả hào quang hay tự mãn. Họ chỉ sống trông có vẻ như những kẻ khốn khổ tột cùng nhưng họ hài lòng và vui sướng.

Back to site top