đạo đức

Bài học đạo đức của Tolstoy – Triết lý của Ba Ẩn sĩ

Bài học đạo đức của Tolstoy – Triết lý của Ba Ẩn sĩ

(1287 chữ, 5 phút đọc) Mặc dù thiếu hiểu biết về các tín điều tôn giáo, những ẩn sĩ đã sống một cuộc đời thiêng liêng đến nỗi họ thậm chí còn không hay biết là mình có thể thực hiện phép lạ.

Thế giới này cần thêm điều gì?

Thế giới này cần thêm điều gì?

Thế giới này cần thêm nhiều người có hoài bão đủ lớn cho tất cả; người biết cách thắng không kiêu và thất bại nhưng vẫn giữ lòng tự trọng; người mà không tin rằng gian xảo và tàn nhẫn là điều cần để thành công.

The Great Gatsby (F. Scott Fitzgerald) – Bi kịch của kẻ đứng bên lề xã hội Mỹ thế kỷ XX

The Great Gatsby (F. Scott Fitzgerald) – Bi kịch của kẻ đứng bên lề xã hội Mỹ thế kỷ XX

(911 chữ, 4 phút đọc) Cuối cùng, dù Gatsby có cố gắng hoà nhập vào đời sống phù phiếm xa hoa cũng không thể trở thành một phần trong đó.

Bay trên tổ chim cúc cu (Ken Kesey) – Ai mới là kẻ điên trong xã hội này?

Bay trên tổ chim cúc cu (Ken Kesey) – Ai mới là kẻ điên trong xã hội này?

(947 chữ, 4 phút đọc) Sau khi đọc hết cuốn sách, tôi đã đặt ra nhiều câu hỏi: “Vậy ai mới chính là kẻ điên trong cái nhà thương này?” “Trong khuôn khổ liệu có thể tự do?” Bởi vì tôi thấy rằng chẳng có một kẻ bệnh nhân nào điên loạn như tôi nghĩ.…

Back to site top