công bằng

Luật bù trừ: Được cái này, mất cái kia

Luật bù trừ: Được cái này, mất cái kia

(1142 chữ, 4.5 phút đọc) Với quy luật bù trừ, khi bạn nhún xuống, bạn sẽ được kéo lên. Khi bạn trồi lên, bạn sẽ bị vùi xuống.

Back to site top