cởi mở

Không phải tất cả mọi thứ bạn nghĩ đều đúng

Không phải tất cả mọi thứ bạn nghĩ đều đúng

(1399 chữ, 5.5 phút đọc) Không một ai ngồi trên cái ngai của sự ngạo nghễ lại có thể cúi mình trước những bông hoa chân lý giản đơn.

Back to site top