cơ hội

Tại sao bạn chỉ muốn câu cá nhỏ khi có thể câu được cá to trong cuộc đời này?

Tại sao bạn chỉ muốn câu cá nhỏ khi có thể câu được cá to trong cuộc đời này?

(875 chữ, 3.5 phút đọc) Khi nhiều người đi câu ra về thì vẫn còn có một số ít người nhất định phải bắt cá to dù phải chờ đợi lâu hơn nữa. Họ biết rằng cá to ít hơn cá nhỏ, thông minh hơn cá nhỏ, nhưng nếu cứ chờ thì cơ hội để…

Số cô không giàu thì nghèo

Số cô không giàu thì nghèo

(1049 chữ, 4 phút đọc) Phải có cái lọ thì mới hết âu lo, phải có cái chai thì mới được nằm dài hạnh phúc.

Back to site top