chúa Jesus

Sự tĩnh lặng trong tâm hồn

Bạn sẽ cảm thấy mọi thứ mình tìm kiếm đều không thỏa mãn trong tâm bạn và bạn từ bỏ nó, từ bỏ những nỗ lực bạn đạt nó rồi bạn lại tìm kiếm mục đích khác cao cả hơn mục đích trước. Cứ như thế chỉ như chiếc kim quay từ điểm xuất phát…

Hãy giữ tâm hồn của bạn như một đứa trẻ

Hãy giữ tâm hồn của bạn như một đứa trẻ

(1060 chữ, 4 phút đọc) Vì là một đứa trẻ, bạn sẽ không bao giờ ngừng đặt câu hỏi hay chấp nhận một, hai câu trả lời đơn giản. Sự tò mò – bản chất tự nhiên là điều tốt đẹp, là mạch suối khơi nguồn sáng tạo đã luôn ở trong bạn.

Back to site top