chú ý

Bạn không trải nghiệm thế giới, mà trải nghiệm chính mình

Bạn không trải nghiệm thế giới, mà trải nghiệm chính mình

(770 chữ, 3 phút đọc) Có bao giờ bạn tự hỏi rằng khi gặp trời mưa, tại sao có người lại bực bội khó chịu, còn có người lại reo lên sung sướng và ngửa mặt lên trời hứng nước mưa?

Đừng sống chỉ để làm việc!

Đừng sống chỉ để làm việc!

(1691 chữ, 6.5 phút đọc) “Nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại?”

Đôi khi ta cần một bộ não cá vàng

Đôi khi ta cần một bộ não cá vàng

(1144 chữ, 4.5 phút đọc) Nó như một cái công tắc, ON khi gặp những chuyện bullshit, OFF khi gặp những chuyện vui vẻ, mát lành.

Back to site top