Chủ nghĩa tự do

Deep Web – Không phải một bộ phim dành cho những con cừu

Deep Web – Không phải một bộ phim dành cho những con cừu

Silk Road được mô tả là một web đen kinh doanh đủ mọi loại hàng cấm mà bạn có thể tưởng tượng được như cần sa, cocain, LSD, các thuốc giảm đau, chất kích thích, v.v… với nền tảng vật lý dựa trên sự kết hợp giữa phần mềm Tor và đồng tiền Bitcoin đã…

Back to site top