chống cự

Tiêu hóa thực tại – Nuốt vào một liều thuốc đắng

Tiêu hóa thực tại – Nuốt vào một liều thuốc đắng

(1779 chữ, 7 phút đọc) Tương tự như autophagy, chuyện tiêu hóa thực tại cũng là cách linh hồn tự ăn những tế bào tiêu cực, yếu kém của nó, chính là phần tâm trí chống cự và bất kham.

Back to site top