cho đi

Đừng chỉ cố yêu, hãy trải nghiệm cảm giác được yêu!

Đừng chỉ cố yêu, hãy trải nghiệm cảm giác được yêu!

(979 chữ, 4 phút đọc) Nếu muốn được sống trong một tình yêu đẹp, đầu tiên, ta cần dẹp bỏ hai chữ “hoàn hảo”.

Back to site top