chiến thắng

Sống để vui hay sống để giành chiến thắng?

Sống để vui hay sống để giành chiến thắng?

(1334 chữ, 5.5 phút đọc) Trong cuộc đời, con người có nhất thiết phải luôn giành chiến thắng trong mọi cuộc đua không, có nhất thiết phải luôn là đỉnh cao không?

Back to site top