chia sẻ kỹ năng

Nếu không ghi chép thì bạn ghi nhớ được bao nhiêu kiến thức mới?

Nếu không ghi chép thì bạn ghi nhớ được bao nhiêu kiến thức mới?

(1670 chữ, 6.5 phút đọc) Có thể nói rằng, ghi chép là bản đồ trong việc tìm kiếm những giá trị của một cuốn sách và là cung trí nhớ không mất nhiều thời gian xây dựng.

Back to site top