chân ngã

Tat Tvam Asi: BẠN chính là NÓ – BẠN cũng chính là điều bạn đang tìm kiếm

Tat Tvam Asi: BẠN chính là NÓ – BẠN cũng chính là điều bạn đang tìm kiếm

(2000 chữ, 8 phút đọc) Một trong 4 đạo lý / chân lý cốt lõi của kinh thư Vệ-đà (kinh thư cổ xưa nhất của loài người) được truyền đạt trong Áo Nghĩa Thư (Upanishads) qua câu Đại Ngôn (Mahavakyas, Great Sayings) đó là: TAT TVAM ASI.

Mối quan hệ âm dương giữa Tiền bạc và Đạo lý

Mối quan hệ âm dương giữa Tiền bạc và Đạo lý

(2392 chữ, 9 phút đọc) “Nhưng hãy tích trữ của cải các con ở trên Trời là nơi mối mọt không thể hủy hoại và kẻ trộm cũng không khoét vách lấy được. Vì của cải các con ở đâu, lòng các con cũng ở đó.” (Mt 6:20-21)

Ảo tưởng về sự tách biệt – Tìm Hiểu Sâu Hơn Về Bản Chất Của Ego (Bản Ngã)

Ảo tưởng về sự tách biệt – Tìm Hiểu Sâu Hơn Về Bản Chất Của Ego (Bản Ngã)

(2921 chữ, 12 phút đọc) Mặc dù Ego chỉ là một bản ngã ảo tưởng do tâm trí tự tưởng tượng ra, nhưng chúng ta vẫn có thể nói về sự ảo tưởng đó theo rất nhiều khía cạnh khác nhau: Sự hình thành, phát triển, cơ chế, xu hướng, kế sách, nỗi sợ, khát…

Trang 3 / 3
123
Back to site top