chấm họa

Trường phái chấm họa – Pointillism

Trường phái chấm họa – Pointillism

Pointillism là gì? Pointillism là một phong trào được khởi xướng bởi hai nhà tiên phong Georges Seurat và Paul Signac. Nếu hội họa truyền thống là sự kết hợp…

Back to site top