căng thẳng

10 quy tắc cơ bản để sống tốt hơn theo Manly P. Hall

10 quy tắc cơ bản để sống tốt hơn theo Manly P. Hall

(835 chữ, 3 phút đọc) Manly P. Hall là một tác giả, chiêm tinh gia và nhà thần bí học người Canada. Ông là tác giả của cuốn sách “The Secret Teachings of All Ages”, là một tác phẩm huyền học rất nổi tiếng mà bất cứ người nghiên cứu huyền học phương Tây nào…

Chúng ta là những nhà vô địch!

Chúng ta là những nhà vô địch!

(2829 chữ, 11 phút đọc) Không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Không ai có thể và không ai sẽ làm thế. Chúng ta phải đi trên con đường của chính mình.

Đôi khi ta cần một bộ não cá vàng

Đôi khi ta cần một bộ não cá vàng

(1144 chữ, 4.5 phút đọc) Nó như một cái công tắc, ON khi gặp những chuyện bullshit, OFF khi gặp những chuyện vui vẻ, mát lành.

Back to site top